Predstavíme sa Vám


Spoločnosť JalCompany s.r.o. je ako agentúra dočasného zamestnávania zameraná na sprostredkovanie služieb klientom v oblasti zabezpečenia kontroly kvality a sprostredkovania personálnych služieb najmä v produkcii elektrotechnického a automobilového priemyslu.

Spolupráca a skúsenosti


Naši koordinátori a zamestnanci úspešne spolupracujú s našimi zákazníkmi a ich dodávateľmi v rámci zabezpečenia kontroly kvality, triedenia, úprav, montáže a opráv už viac ako 7 rokov.

Systém riadenia kvality


Naša profesionalita bola ocenená certifikátom Riadenia kvality ISO 9001:2015.