• Sme úspešným prostredníkom medzi dopytom a ponukou práce
 • Sprostredkúvame zamestnancom Vaše pracovné ponuky a šetríme Vám tak čas
 • Naše odborné znalosti a profesionálne zázemie je nástrojom na vyselektovanie vhodných kandidátov pre Vaše potreby
 • Poskytovanie služieb outsourcingu, priamy recruit do kmeňového stavu firmy alebo dočasné pridelenie zamestnancov

 • Poskytujeme zamestnancov zaškolených v nasledovných oblastiach

 • Triedenie
 • Prepracovanie, opravy
 • Vizuálna kontrola
 • Kontrola kvality
 • Kontrola merania
 • Vstupná a výstupná kontrola
 • Montáž komponentov
 • Poskytovanie výrobného personálu
 • Logistické zabezpečenie
 • Poskytovanie informácií podľa požiadaviek klientov