Záruka spokojnosti


Triedenie.
Prepracovanie / Opravy / Úpravy.
Vizuálna kontrola / Kontrola funkčnosti a kvality / Kontrola merania a mechanická kontrola / Kontrola vstupného a výstupného produktu.
Montáž komponentov.
Výroba.
Logistika.
Poskytovanie informácií.